Dienstag, 17. Juli 2012

O parohie, serbarea ei şi un rămas bun deosebit al unui preot – Eine Pfarrei, ihr Fest und der außergewöhnliche Abschied eines Priesters – I


Ziarul DONAUBOTE din Ingolstadt a publicat la 2 ianuarie 1936 pe prima pagină o ştire sub titlul Legile de la Nürnberg în vigoare. La 30 septembrie 1938 se putea citi pe acelaşi loc, dar cu litere şi mai mari: Tratatul de la München – Convorbirea istorică a celor patru oameni de stat încheiate cu success – Mâine începe ocuparea ţării sudeto-germane. Manşete proaste. Astăzi o ştim. Printre ele se afla anul 1937. Nici el nu a scăpat de a tot stăpănitoarea ştampilă politică a cămăşilor brune. O cronică din anul 2000, dedicată serbării a 750 de ani de existenţă a oraşului Ingolstadt, consemnează pentru anul 1937: Construcţie nouă pentru administraţia Uzinelor Orăşeneşti. – Sfat judeţean a Partidului Naţional-Socialist German de Muncă la Ingolstadt. – Cetatea Ingolstadt desfiinţată oficial prin „Ordin de Führer”.

Die Ingolstädter Zeitung DONAUBOTE vom 2. Januar 1936 titelte auf der ersten Seite: Die Nürnberger Gesetze in Kraft. Am 30. September 1938 hieß es an gleicher Stelle, aber in noch größeren Lettern: Das Abkommen von München – Die historische Besprechung der vier Staatsmänner erfolgreich abgeschlossen – Morgen Beginn der Besetzung des sudetendeutschen Landes. Keine guten Schlagzeilen. Heute wissen wir es. Dazwischen lag das Jahr 1937. Auch es kam ohne den alles beherrschenden politischen Stempel der Braunhemden nicht aus. Eine Chronik anlässlich der 750-Jahr-Feier der Stadt Ingolstadt aus dem Jahre 2000 vermerkt für 1937: Verwaltungsneubau der Städtischen Werke. – NSDAP-Kreistag in Ingolstadt. – Die Festung Ingolstadt durch „Führerbefehl“ offiziell aufgelöst.

Şi totuşi mai exista şi viaţa cealaltă, acolo, în afara organzaţiilor mărşăluitoare. De exemplu dincolo, în sud-est de porţile oraşului Ingolstadt. Acolo se afla aşezarea de feroviari Ringsee între satele de luncă Kothau, Rothenturm şi Unsernherrn. Şi nu avea biserică, aşezarea lângă calea ferată spre München. Şi nu aveau o patrie bisericească, oamenii din Ringsee şi Kothau. Au fost de mai multe ori „transferaţi de la o parohie la alta“. Dar într-o istorie locală de Ferdinand Mack se poate citi constatarea: „La 19 aprilie 1929 parohul Koeniger a învitat populaţia din Ringsee şi Kothau în hanul Göbel (Jagdschloß) pentru înfiinţarea asociaţiei de construire a bisericii. După ce a stat la dispoziţie un teren de construcţie destul de mare şi erau plătite datoriile pentru el, trebuiau create acum condiţiile financiare pentru construcţia însuşi.“ 

Und doch gab es noch das andere Leben, dort, außerhalb der marschierenden Organisationen. Zum Beispiel draußen, im Südosten, vor den Stadttoren Ingolstadts. Dort lag die Eisenbahnersiedlung Ringsee zwischen den Audörfern Kothau, Rothenturm und Unsernherrn. Und sie hatte keine Kirche, die Siedlung an der Eisenbahnlinie nach München. Und sie hatten keine kirchliche Heimat, die Menschen in Ringsee und Kothau. Sie wurden öfter mal „umgepfarrt“. Aber in einer Ortsgeschichte von Ferdinand Mack kann man den Eintrag lesen: „Am 19. April 1929 lud Stadtpfarrer Koeniger die Bevölkerung von Ringsee und Kothau in das Gasthaus Göbel (Jagdschloß) zur Gründung des Kirchenbauvereins ein. Nachdem ein genügend großer Bauplatz zur Verfügung stand und die Schulden dafür bezahlt waren, sollten nun die finanziellen Voraussetzung für den Bau selbst geschaffen werden.“

Această evoluţie nu se mai putea stopa. Politică încoace sau încolo. Deci se puteau citi totuşi veşti bune în ziarele din regiune. Aşa, ziarul ST. WILLIBALDS-BOTE din Eichstätt ştia să informeze la 25 iulie 1937: „Duminică era (4 iulie) şi pe deasupra o minunată zi de duminică însorită, îmbibată într-un flux luminos de soare. Asta a fost pe drept ziua care era demnă de a dărui inaugurării a noii biserici St. Canisius orele şi cadrul.“

Diese Entwicklung ließ sich nicht mehr stoppen. Politik hin oder her. Also kam es doch noch zu guten Nachrichten in den Zeitungen der Region. So wusste der ST. WILLIBALDS-BOTE aus Eichstätt am 25. Juli 1937 zu berichten: „Sonntag wars (4. Juli) und dazu ein herrlicher Sommersonnentag, getaucht in flutendes Sonnenlicht. Das war so recht der Tag, der würdig war der Weihe der neuen St. Canisiuskirche in Ringsee die Stunden und den Rahmen zu leihen.“

Şi de atunci stă biserica St. Canisius, în sensul adevărat ca şi în cel figurat al cuvântului, în mijlocul cartierului Ringsee, aparţinând din 1959 de oraşul Ingolstadt. Aşa nu se termină numai basme, ci din fericire şi poveşti adevărate din viaţă. Istoria bisericească de 75 de ani de la St. Canisius este un astfel de basm, care conţine toate aspectele frumoase şi tulbure ale vieţii.

Und seit damals steht die St. Canisius-Kirche, im wahrsten wie im übertragenen Sinne des Wortes, in der Mitte von Ringsee, seit 1959 Stadtteil von Ingolstadt. So enden nicht nur Märchen, sondern zum Glück auch wahre Geschichten aus dem Leben. Die 75-jährige Kirchengeschichte von St. Canisius ist so ein Märchen, das alle schönen und trüben Seiten des Lebens beinhaltet.

La 14 şi 15 iulie parohia St. Canisius Ingolstadt – Ringsee şi-a celebrat jubileul cu serbarea parohială şi în acelaşi timp a sărbătorit cea de-a 80-a aniversare a preotului pensionat Hans Eichenseer.

Am 14. und 15 Juli 2012 feierte die Pfarrgemeinde St. Canisius Ingolstadt – Ringsee ihr Jubiläumspfarrfest und gleichzeitig den 80. Geburtstag ihres Altpfarrers Hans Eichenseer.Anton Delagiarmata - - Anton Potche

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen